banier
lijntje lijntje
back
Dwergzandbijtje Micrandrena sp

Tenslotte is er nog een groepje heel kleine, zwarte zandbijtjes. Ze lijken allemaal vreselijk veel op elkaar en zijn alleen door echte deskundigen na een grondig onderzoek uit elkaar te houden. De hele groep wordt wel beschouwd als een subgenus: Micrandrena. De beste Nederlandse naam voor dit groepje is waarschijnlijk: dwergzandbijtjes. Dit begrip kom je onder meer tegen in de binnenkort te verschijnen Uitgebreide Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleiding Duinen door Jeroen de Rond, die voor ons vooral de bijen probeert te determineren. Hieronder zie je zo'n dwergzandbijtje. Alle soorten zijn zwart, met een wittige beharing en leven volledig solitair. Er is ook nog een groepje kleine behangersbijtjes, dat er ook sterk op gelijkt. Voor de zeer moedigen is er echter een simpele manier om ze uit elkaar te houden: zandbijen kunnen steken, maar daar voel je niet zo heel veel van. Behangersbijen daarentegen kunnen zeer pijnlijk steken, zelfs de allerkleinste soorten. Dus gewoon met de hand vangen, een beetje knijpen en je voelt vanzelf tot welke groep jouw bijtje behoort smiley Omdat de verdere determinatie van dwergzandbijtjes alleen door deskundigen kan gebeuren, valt de benoeming per soort buiten de reikwijdte van deze site.