banier
lijntje lijntje
back
Viltbandkevertje Variimorda villosa

De spartelkevers zijn allemaal kleine kevertjes, waarvan het lijfje uitloopt in een scherpe punt. In Nederland komen een kleine twintig soorten voor. De meeste worden maar zelden gezien. Het viltbandkevertje is de grote uitzondering. Je kunt het kevertje heel vaak op bloemen aantreffen, ook in je eigen tuin. De viltachtige banden over de schildjes kunnen allerlei kleuren hebben: wit, grijs, geel of bruinig. Het diertje wordt 5 tot 8 mm lang, inclusief de "staartpunt". De larven leven in dood, rottend populierenhout. Het viltbandkevertje staat ook bekend onder de wetenschappelijke naam Mordella fasciata.