banier
lijntje lijntje
back
Bossteekmier Myrmica ruginodis

Voor verreweg de meeste mensen is dit gewoon de rode steekmier. Het verschil is dan ook maar moeilijk te zien. De bossteekmier heeft langere stekels aan zijn voorlijf, dan de gewone steekmier. Elke stekel is ongeveer even lang als de afstand tussen de uiteinden van die stekels. Bij de gewone steekmier zijn die stekels altijd korter. Verder zien de diertjes er ongeveer hetzelfde uit. De manier van leven is bij beide soorten ongeveer gelijk. Alleen heeft een kolonie van de bossteekmier maar één eierleggende koningin. De eerste bruidsvlucht is meestal rond midden juli en begin september is er vaak nog een bruidsvlucht. Grote werksters zijn net als de werksters van de gewone steekmier erg agressief en kunnen heel vervelend zijn. De kleine werksters zijn veel minder agressief.

De bossteekmier komt vaak op dezelfde plekken voor als de gewone steekmier, maar er zijn ook verschillen. Zo houdt de bossteekmier veel meer van koelte. In Zuid-Europa en in beschutte dalen vinden we dan ook veel meer gewone steekmieren. In Noord-Europa en op grotere hoogten in de bergen vinden we meestal meer bossteekmieren. In grote delen van Scandinavië, Schotland en op Shetland bijvoorbeeld komt alleen de bossteekmier voor.