banier
lijntje lijntje
back
Bleke langsprietmot Nematopogon swammerdamella

De antennen van de smaragdlangsprietmot mogen dan langer zijn dan bij de meeste motten, het kan nog veel langer. De bleke langsprietmot lijkt bijna te overdrijven. Hij glanst wel een beetje, maar minder mooi en opvallend dan de smaragdlangsprietmot. Beide zijn overigens voorjaarsvlindertjes, want ook de bleke langsprietmot vliegt vooral in april, mei en juni. Het is met name in Gaasterland, het duigebied en in Gelderland een heel gewone soort. De rupsen leven van rottend blad op de bodem, vooral van beuk en eik.

Het diertje op de laatste foto kan ook tot een andere soort behoren. Hij is te zeer afgevlogen om zekerheid te zeggen dat het een bleke langsprietmot is. Het geslacht Nematopogon kent een aantal sterk op elkaar gelijkende soorten die slechts aan de hand van zeer kleine verschillen van elkaar zijn te onderscheiden.