banier
lijntje lijntje
back
Gewone Dubbeltand Nomada ruficornis

Net zoals er koekoekshommels bestaan, bestaan er ook bijen die hun eitjes leggen in de nesten van andere bijen en waarvan de jongen opgroeien ten koste van de gastheer. Bij veel zandbijensoorten treden zogenaamde wespbijen als parasiet op. Wespbijen zijn kleine bijen, vaak iets kleiner dan hun gastheer, met een wespachtig uiterlijk (veel geel en zwart). De gewone dubbeltand hieronder parasiteert het roodgatje. Opvallend is dat je op bloemen veel vaker mannetjes dan vrouwtjes aantreft. De mannetjes zijn veel kleiner dan de vrouwtjes en veel hariger. Vrouwtjes zie je vaak laag over de grond vliegen, op zoek naar de nestgangetjes van de gastvrouwe. Op de bovenste foto een vrouwtje en direct daaronder het mannetje. De determinatie lijkt redelijk zeker, maar staat niet helemaal vast! Wespbijen zijn erg moeilijk te determineren, vooral de mannetjes zijn bijna niet uit elkaar te houden.