banier
lijntje lijntje
back
Egelskopmot Nymphula stagnata

Dit is de Egelskopmot. Een aardig getekend vlindertje en ook een lichtmottensoort en als zodanig vrij groot met een spanwijdte tot 25 mm. Toch is het imago niet echt interessant. Veel interessanter is de rups. Die leeft namelijk onder water. Daar bijt hij stukjes van planten af, die hij samenspint. Hij haalt zijn zuurstof uit luchtbelletjes die hij met het spinsel vasthoudt. In Nederland en BelgiŽ vinden we de rups van de Egelskopmot nog het meest op de Gele Plomp,ook in kleine tuinvijvers! De vlinder komt 's avonds vaak op het licht af. De soort is in Nederland tamelijk gewoon, behalve in Zeeland, Groningen, Drente en Noord-Holland (boven 't IJ), waar hij zeldzaam is of geheel ontbreekt. Het diertje heeft een behoorlijk lange vliegtijd: van eind mei tot begin september.