banier
lijntje lijntje
back
Haarbos Ochropleura plecta

De haarbos is een gemakkelijk te herkennen uiltje: roodbruin tot grijsbruin met een lichte streep langs de bovenrand van de voorvleugels. Dan een zwarte veeg en in de zwarte veeg een zilverwitte ronde vlek en ditto niervlek. Op wat griebeltjes bij de achterrand van de voorvleugel na verder nagenoeg ongetekend. De haarbos is bij ons met geen enkele andere soort te verwarren, alleen in Zuid-Europa komt een gelijkende soort voor. Met een spanwijdte van 28 tot 34 mm is de Haarbos beslist geen gigant.

De tweede vlindergeneratie legt eitjes in augustus en september. Ze komen snel uit en de larven groeien ook snel. Tegen eind oktober graven ze een holletje in de grond, spinnen daarin een kokon en verpoppen in deze dubbele bescherming. Het is dan ook de pop die overwintert. Al in april kunnen de eerste nieuwe vlinders worden gezien. De rups is niet zo gemakkelijk te vinden, want hij verschuilt zich overdag tussen laag gewas en eet alleen 's nachts. De rups is niet erg opvallend: bleekbruin tot wat groenig bruin. Er loopt een donkere lijn over de rug en op de flanken twee zeer dunne witte lijntjes. De kop is oranje bruin, een redelijk goed kenmerk. De rups wordt 32 tot 35 mm. lang en leeft op allerlei laagblijvende planten, zoals klein kruiskruid, paardenbloem en weegbree. Wordt ook wel gevonden in bietenvelden.

De haarbos vliegt alleen 's nachts, maar komt op bloemen in de tuin af, en ook op licht. Overal in Nederland een gewone soort. Elders in Europa eveneens gewoon. Kent drie generaties in Zuid-Europa, twee in Midden-Europa en bij ons. In Schotland, Scandinavië en andere noordelijke streken vliegt één generatie. Bij ons komen niet alleen dieren voor die hier zijn geboren, maar ook immigranten uit zuidelijkere streken.

Lang is gedacht dat deze soort ook in Noord-Amerika voorkwam, maar in 1998 is vastgesteld dat het hier om een andere soort handelt: the Flame-shouldered Dart (Ochropleura implecta). In veel boeken en op veel sites wordt deze soort echter nog steeds Flame Shoulder of Ochropleura plecta genoemd.