banier
lijntje lijntje
back
Oedemera lurida

Oedemera lurida is een tamelijk kleine soort die slechts 5 tot 7 mm lang wordt. Hij is meestal glinsterend groen, maar soms meer blauwig. Toch maakt hij altijd een wat grijze indruk, omdat de dekschilden geheel zijn bezet door grijze haren. Hij heeft een dubbelganger Oedemera viriscens. Toch zijn de twee soorten gemakkelijk uit elkaar te houden, maar dan je moet je ze wel even opmeten. Oedemera viriscens is 8 tot 12 mm lang en daarmee groter dan Oedemera lurida, bijna zonder overlap. De volwassen kevers vinden we in bloemrijke graslanden, bosranden, parken en tuinen.

De larven van Oedemera lurida leven in de stengels van diverse planten, zoals distels. Ze zijn in het bijzonder ge´nteresseerd in de Grote centaurie (Centaurea scabiosa), een plant die in Nederland op de Rode Lijst staat, maar tegenwoordig vaak wordt uitgezaaid op dijktaluds e.d.