banier
lijntje lijntje
back
Blauwe Metselbij Osmia caerulescens

De metselbijen bouwen hun nestjes in holle ruimtes, zoals in vraatgangen van kevers, holle plantenstengels en dergelijke. In zo'n ruimte wordt een eitje gelegd. Dat wordt van voedsel voorzien (pollen en nectar). De dieren leggen vaak meerdere eitjes achter elkaar, die van elkaar gescheiden worden door een wandje, dat de dierenzelf 'metselen'. De Blauwe Metselbij hieronder zie je net iets minder vaak dan de Rosse en hij vliegt vaak ook net iets later. En omdat er dan al meerdere bestuivers rondvliegen, wordt hij niet gekweekt.