banier
lijntje lijntje
back
Stippelblindwants Pantilius tunicatus

Hoewel de stippelblindwants helemaal niet lijkt op de smallijven hierboven is hij er toch heel nauw aan verwant. Wat betreft de vorm is de stippelblindwants een typische blindwants. Met zijn lengte van 9 tot 10 mm behoort hij tot de grote blindwantsen. De antennes zijn opvallend: de twee onderste elementen zijn veel dikker dan de laatste twee. Bij blindwantsen zie we wel vaker enigszins "bijzondere" antennes. Ook de stippelblindwants verandert gedurende zijn leven van kleur. De dieren zijn eerst vrijwel geheel groen, maar worden gaandeweg steeds roder. De volwassen dieren zien we van augustus tot diep in oktober, vooral op iep, maar ook wel op berk. Een gewone soort in de gehele Benelux, maar duidelijk minder massaal optredend dan de gewone smallijf. Gewoon in noordelijke streken van Europa, schaarser wordend naar het zuiden toe.