banier
lijntje lijntje
back
Zilvervlekbladroller Pseudargyrotoza conwagana

De zilvervlekbladroller heeft een ingewikkelde wetenschappelijke naam en behoort tot de kleinste bladrollertjes. Hij is eenvoudig te herkennen aan de vele bruine kleurschakeringen, het geelbruine vlekje midden bovenop (dat de ene keer veel duidelijker zichtbaar is dan de andere) en de tussen het bruin doorgestrooide lijntjes van zilverkleurige schubjes. Zilverkleurige schubjes vinden we wel bij meer bladrollertjes terug. Ze reflecteren zonlicht, net als de blaadjes in de bomen en struiken waar de dieren overdag rusten. En ondanks het feit dat ze er opvallend uitzien, maken ze de dieren juist minder opvallend. De pootjes zijn grijsbruin met donkere vlekken. De lengte is vaak slechts 5 mm en de spanwijdte loopt uiteen van 11 tot 15 mm, maar ligt bijna altijd rond de 12 mm.

De eitjes worden in de zomer gelegd. De larve doet meestal één enkel blad opkrullen en leeft dan in die krul, onderwijl het blad opetend. We vinden ze op de es, maar ook wel op liguster. De zilvervlekbladroller vliegt zowel 's nachts als overdag. Normaal als volwassen mot te zien van april tot in juni, maar komt soms tot ver in september voor.

In de hele Benelux een redelijk gewone soort, al treedt hij nooit in zeer grote aantallen op. In Nederland vooral te vinden in de duinen, langs de grote rivieren, in Zuid-Limburg en in Friesland.