banier
lijntje lijntje
back
Ptinus rufipes

Dit is een familie van meest kleine, vaak wonderlijk gevormde kevers. Sommige lijken veel op spinnen, andere op mieren. Over de hele wereld zijn maar zo'n 600 soorten gevonden en bij ons niet meer dan 30. De meeste soorten zijn kleiner dan 5 mm. De antennes zijn elfledig en bij de mannetjes langer dan bij de vrouwtjes. Overigens kunnen mannetjes en vrouwtjes heel erg van elkaar verschillen en sterk op afzonderlijke soorten lijken. Zowel de larven als de volwassen dieren kunnen onder zeer droge omstandigheden leven. Ze eten de meestal droge resten van dode dieren en planten. Een enkele soort kan daardoor schadelijk zijn (zo vreten de larven van enkele soorten graag geprepareerde insecten), enkele andere zijn lastig in silo's, hooizolders e.d. Over Ptinus rufipes hebben we op het net en in de boeken niets kunnen vinden. Het is echter een klein kevertje, dat je graag voor de gek houdt. De foto's zijn genomen toen het beestje (het is een vrouwtje) zich absoluut dood hield. De foto die is genomen van de onderzijde, laat zien hoe mooi pootjes en antennes zijn ingetrokken. Het diertje hield zich zo mooi dood, dat ik vergat om het glas terug te plaatsen over het blaadje waarop ik haar fotografeerde toen ik wat te drinken ging halen. Ik was hooguit vijf minuten bezig, maar toen ik terugkwam was het beestje verdwenen...

Soms wordt de wetenschappelijke naam Bruchoptinus rufipes ook nog wel gebruikt. Ook beschouwen sommigen de hele familie van diefkevers een onderfamilie van de houtwormen. Ze heten dan Ptininae.