banier
lijntje lijntje
back
Rhogogaster genistae

De larve van Rhogogaster genistae is goed herkenbaar: wittig van onderen met een grijsblauwe tot grijze bovenzijde. Van het volwassen beestje hebben we op het hele internet en in onze boekjes nergens een foto kunnen vinden. Ook de informatie over de soort is schaars. Vaststaat dat hij alleen gevonden wordt op brem. Verder is opvallend dat mannetjes zeer zelden worden gezien. Men vermoedt daarom dat de soort zich deels ongeslachtelijk voortplant. Deze zaagwesp staat ook bekend onder de naam Cytisogaster genistae. Of die nieuwe geslachtsnaam een lange houdbaarheidstermijn heeft wordt kennelijk nogal betwijfeld.