banier
lijntje lijntje
back
Ereprijsvedermot Stenoptilia pterodactyla

De foto's hiernaast laten een somber en weinig getekend exemplaar zien. Het gaat hier om de ereprijsvedermot. Overigens is ook dit een soort die als volwassen vlinder overwintert. Je treft hem vooral aan in de duinen en op lichte zandgronden. De rupsen doen zich tegoed aan gewoon ereprijs. Deze soort lijkt wel heel sterk op een langpootmug. Zelfs de spanwijdte, zo'n 28 mm, komt aardig in de buurt. Het is één van de gewoonste soorten in de Benelux. De kleur van de vleugeltjes van de ereprijsvedermot is nogal variabel: gelig, bruinig of grijzig.