banier
lijntje lijntje
back
Jeneverbesspanner (Thera juniperata)

De jeneverbesspanner lijkt heel veel op de sparspanner, de schijn-sparspanner en de naaldboomspanner, maar is van die drie gemakkelijk te onderscheiden als je kijkt naar de volgende vier kenmerken. Er loopt een dun zwart streepje van de top van de vleugel naar het onderste gedeelte van de band die dwars over de vleugel loopt. Kort na de rand van de vleugel loopt de bovenrand van de brede band met een scherpe hoek naar beneden. Bij de andere spanners is er meer een boogje. Op de onderrand van de vleugel vinden we een mooi rijtje dubbele stippen. En het belangrijkste kenmerk: tussen de onderrand van de vleugel en de onderste begrenzing van de brede band is de vleugel nagenoeg ongetekend. De jeneverbesspanner is lokaal heel gewoon, maar kan elders volkomen ontbreken. Dat komt omdat de rups uitsluitend leeft op juniperus-soorten (jeneverbessen), inclusief cultivars. Meer over deze soort in de naaste toekomst.