banier
lijntje lijntje
back
Auroramot Tinea semifulvella

Gemakkelijk te herkennen aan de roze-rode vegen bij de vleugelspitsen en het zwarte boogje aan de onderrand van de vleugel die tot een fraai vlekje wordt als de vleugels zijn samengeklapt. Hoewel hij tot de klerenmotten behoort, is de auroramot niet erg algemeen en komt hij nooit binnenshuis. De larven leven hoofdzakelijk in oude vogelnesten. Ze zijn wit en een beetje made-achtig. Volwassen vlindertjes zien we van mei tot augustus, hoewel een enkel exemplaar daarna ook nog wel wordt gezien. Hoewel de auroramot door heel Nederland voorkomt, wordt hij vooral aangetroffen in bosgebieden en de duinstrook.