banier
lijntje lijntje
back
Duitse Wesp Vespula germanica

De Duitse Wesp is zwart met een geel streepjespatroon. Hij lijkt erg veel op de gewone wesp en is vaak het gemakkelijkst aan de tekening op de clypeus te onderscheiden van de sterk gelijkende Gewone Wesp. De clypeus is geel met drie (zelden één) zwart vlekje. Bij de Gewone Wesp zien we meestal een zwart ankertje in het geel. De Duitse wesp is ook vaak net iets groter dan de gewone. Koninginnen worden 17 tot 20mm lang, werksters 12 tot 16mm en de darren 13 tot 17mm.

Na de overwintering begint de koningin van de Duitse wesp al begin april aan de nestbouw. Het nest wordt meestal ondergronds gemaakt in oude muizennesten e.d. Ook in molshopen wordt wel genesteld. Soms wordt op een donkere plek bovengronds genesteld, bijvoorbeeld achter betimmeringen. Zelden in een spouw. De Duitse wesp gebruikt voor haar nest droog, verweerd hout. Het nest is dan ook altijd grijsachtig grauw en nooit roodbruin, zoals bij de gewone wesp. Maar door die houtkeuze wordt het dier heel veel gezien knagend aan verweerde en onbehandelde schuttingen, balustrades en tuinmeubelen. Soms samen met rode wespen die hetzelfde materiaal gebruiken. Het nest kan tot 2 meter groot worden en wel 14 raten bezitten. Het nest van de Duitse wesp heeft als één van de weinige wespennesten meestal meerdere ingangen. De totale bevolking in het nest kan oplopen tot 10.000 dieren. De Duitse wesp is bij de ingang van het nest veel minder agressief dan de gewone wesp. Helaas maakt het in de herfst op terrasjes allemaal niets uit: ook de Duitse wesp is vreselijk lastig en steekt als iemand tussen hem en de door hem begeerde lekkernij komt.

De Duitse wesp kan beter tegen warmte dan de gewone wesp. Hij komt dan ook niet alleen voor in Europa en Noord-Azië, maar ook in zuidelijker delen van Azië en in Noord-Afrika. Verder is hij toevalligerwijze terechtgekomen in Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, de Andes in Zuid-Amerika en het oosten van de VS en Canada. Bij ons een algemene soort die maar iets minder vaak voorkomt als de gewone wesp. Toch lijken de aantallen de laatste jaren af te nemen.