banier
lijntje lijntje
back
Hommelzweefvlieg Volucella bombylans

Een aantal zweefvliegen doen hommels na en zijn daar zeer goed in. Overigens moet je een beetje oppassen: er zijn ook wolzwevers die bij de overige vliegen behandeld worden. Ook die doen hommels na, maar het zijn beslist geen zweefvliegen. Je kunt ze herkennen aan het feit dat ze erg groot zijn, zwaarbehaard en een heel lange snuit hebben. Om aan hun voedsel te komen landen ze maar zelden op bloemen, ze blijven er meestal als een kolibri voor zweven. Omdat zweefvliegen meestal een wat kortere tong hebben, landen zij meestal wel op de bloem van hun keuze! De bekendste hommelimitator onder de zweefvliegen is de hommelzweefvlieg. Het is een grote zweefvlieg die wel 2 centimeter lang wordt. Het is ook een opmerkelijke zweefvlieg, want hoewel er maar één soort is, doet die soort verschillende hommels na, zodat er verschillende vormen van in omloop zijn. Op de bovenste foto een vorm die de Aardhommel nadoet en daaronder eentje die de Steenhommel nabootst. Het lijken waarachtig wel twee verschillende soorten. In zulke gevallen is het handig om de wetenschappelijke namen uit te breiden. Behalve het geslacht (Volucella) wordt dan de soortnaam vermeld (in beide gevallen bombylans) en vervolgens de naam van de ondersoort. In dit geval heten de beestjes: Volucella bombylans bombylans voor de Steenhommel-imitator (recentelijk in het Nederlands de Steenhommelreus gedoopt) en Volucella bombylans plumata voor de Aardhommelnabootser (recentelijk Aardhommelreus genaamd). De larven zijn ook interessant, want die leven in de hommelnesten. Ze eten daar waarschijnlijk het afval op, maar het kan ook zijn dat sommige ook de larven van de hommels opeten. Op de onderste foto's zie je de echte aardhommel en de aardhommelreus onder elkaar.