banier
lijntje lijntje
back
Vierbandspanner of Bruine Vierbandspanner (Xanthorhoe ferrugata of Xanthorhoe spadicearia)

De vierbandspanner en de bruine vierbandspanner vormen een dubbelsoort: twee niet van elkaar te onderscheiden soorten, totdat je ze genitaal onderzoekt. Dat is iets wat wij -evenmin als de meerderheid van onze bezoekers- niet doen, en dus vindt je ze op onze site onder één noemer. In diverse boeken staan kenmerken genoemd waaraan je de twee soorten zou moeten kunnen benoemen, maar bij controles is gebleken dat deze methodes bijna allemaal onbetrouwbaar zijn. Overigens zijn beide soorten als zodanig gemakkelijk herkenbaar aan de grote dubbele stip. Met een spanwijdte tussen de 24 en 27mm zijn beide soorten even groot.

Ook de rupsen van deze twee zijn erg moeilijk uit elkaar te houden. Meestal echter zijn die van de bruine vierbandspanner wat contrastrijker getekend en donkerder. Beide leven van lage planten, overwinteren als pop en zijn in de vrije natuur heel erg moeilijk te vinden. De rupsen worden zo'n 20 tot 25mm lang.

Zowel de vierbandspanner als de bruine vierbandspanner vliegen gelijktijdig: van eind april tot begin september. Beide vliegen ook in twee generaties, soms zelfs drie. Daarom is er in aantallen een duidelijk dip in juni. Zowel de vierbandspanner als de bruine vierbandspanner vliegen uitsluitend 's nachts, maar zijn overdag wel gemakkelijk op te jagen. Overdag rustend op stammen, muren en schuttingen en dan gemakkelijk te fotograferen, maar ze laten zich niet hanteren. In de gehele Benelux een gewone soort op zandgrond, inclusief de kuststrook. Langs de grote rivieren en op klei zeldzaam of geheel afwezig.