banier
lijntje lijntje
back
Grootvlekstippelmot Yponomeuta plumbella

De grootvlekstippelmot is één van de weinige stippelmotten die je gemakkelijk in het veld kunt herkennen. Op de voorvleugels zit een keurige zwarte vlek en bij de vleugelpunt vinden we ook een zwarte vlek of veeg. De spanwijdte loopt uiteen van 16 tot 20 mm. De grootvlekstippelmot zie je van eind april tot eind september in twee overlappende generaties. De larven leven op kardinaalsmuts. Maar als je een kardinaalsmuts vol met ingesponnen rupsjes ziet, betekent dat nog niet dat het rupsjes zijn van de grootvlekstippelmot. Ook de rupsen van andere stippelmotsoorten, waaronder die van de kardinaalsmutsstippelmot, leven nagenoeg uitsluitend op kardinaalsmuts. In Nederland treffen we de grootvlekstippelmot heel veel aan in de duingebieden langs de kust, maar hij is ook elders niet zeldzaam.