banier
lijntje lijntje

Roofvliegen, dansvliegen en viltvliegen (Asilidae, Empididae en Therevidae)

Roofvliegen, dansvliegen en viltvliegen zijn niet echt nauw aan elkaar verwant. Toch behandelen wij ze hier op één pagina, omdat ze qua levenswijze veel op elkaar lijken. Ze jagen allemaal op andere insecten, die ze meestal in de vlucht grijpen. Ze gedragen zich een beetje als libellen: vanuit een vaste positie proberen ze prooien te slaan. Gelukt of niet gelukt, vaak keren ze op hun uitgangspositie terug.

Roofvliegen (Asilidae) zijn langgerekte, vaak harige vliegen. In close ups blijken het zelfs ware monsters te zijn. Ze komen erg veel in tuinen voor.
Dansvliegen (Empididae) zijn bijna allemaal zwarte vliegen, vaak iets minder langgerekt dan de roofvliegen. De grote soorten hebben een zeer indrukwekkende snuit. Ze kunnen daarmee overigens mensen niet steken! De mannetjes vangen een prooi en gaan dan in kleine groepjes dansen voor de vrouwtjes. Vandaar de familienaam: dansvliegen.
Viltvliegen (Therevidae) vormen een tamelijk onbekende familie. Meestal wordt er in de tuin maar één soort waargenomen en wel de zeer fraaie Thereva nobilitata. Die valt op door zijn prachtige blonde of gouden beharing.


foto Machimus cingulatus
Ringpootroofvlieg Machimus cingulatus

De ringpootroofvlieg heeft ringen om de pootjes. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto Gewone roofvlieg
Gewone roofvlieg Machimus atricapillus

De gewone roofvlieg heeft geen ringen om de pootjes, maar die zijn vaak wel tweekleurig. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto Neoitamus cyanurus
Eikenroofvlieg Neoitamus cyanurus

De eikenroofvlieg heeft het middelste gedeelte van de pootjes geelbruin. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto Zwartdijroofvlieg
Zwartdijroofvlieg Paritamus geniculatus

De zwartdijroofvlieg staat bekend als een zeldzame soort. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto roodbaardroofvlieg
Roodbaardroofvlieg Eutolmus rufibarbis

De roodbaardroofvlieg heeft enigszins lichtbruine vleugels. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto Roodpootroofvlieg
Roodpootroofvlieg Neomochtherus pallipes

De roodpootroofvlieg is een heel lichtgrijze roofvlieg met opvallend lichte, enigszins rode pootjes. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto  zandroofvlieg
Zandroofvlieg Philonicus albiceps

De zandroofvlieg komt veel in de duinen voor, maar ook op zandgrond in het binnenland. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto zwartvlerkbladjager
Zwartvlerkbladjager Dioctria oelandica

Omdat zijn vleugels zwart zijn, maakt de zwartvlerkbladjager een heel donkere indruk. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto Kleine Bladrover
Gewone bladjager Dioctria hyalipennis

De gewone bladjager kun je het beste herkennen aan zijn lichte voetjes. Meer...


Familie: Roofvliegen (Asilidae)


foto Grote Dansvlieg
Grote Dansvlieg Empis tesselata

De grote dansvlieg is onze grootste dansvlieg; geheel zwart en met een reusachtige snuit. Meer...


Familie: Dansvliegen (Empididae)


foto Zilvervlekdansvlieg
Zilvervlekdansvlieg Empis opaca

Van de grotere dansvliegen is de zilvervlekdansvlieg de algemeenste. Meer...


Familie: Dansvliegen (Empididae)


foto zwarte dansvlieg
Zwarte dansvlieg Empis ciliata

De zwarte dansvlieg is niet alleen geheel zwart, hij heeft ook heel harige pootjes. Meer...


Familie: Dansvliegen (Empididae)


foto Hilara maura
Hilara maura

De mannetjes van Hilara maura hebben een typerende zwelling in de voorpootjes. Meer...


Familie: Dansvliegen (Empididae)


foto Gewone Viltvlieg
Gewone Viltvlieg Thereva nobilitata

De gewone viltvlieg is een prachtige goudbehaarde vlieg. Meer...


Familie: Viltvliegen (Therevidae)


foto Viltvlieg
Viltvlieg Thereva-soort

De meeste neefjes van de gewone viltvlieg zijn grijzig. Meer...


Familie: Viltvliegen (Therevidae)


Bovenkant pagina

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 05-10-2018.
© (2000 - 2024) www.gardensafari.nl (Hans Arentsen) Als u een foto wilt gebruiken, mail mij dan (hans@gardensafari.nl).