banier
lijntje lijntje

Zweefvliegen (Syrphidae)

Zweefvliegen vormen een grote familie van kleine tot zeer grote vliegen, die tot de vaste bezoekers van elke bloementuin kunnen worden gerekend. In de Benelux komen meer dan 300 soorten voor! In de zomer tref je ze vaak aan tussen de vlinders, bijen, hommels en andere bloemenvereerders. Ze vallen meestal direct op door hun snelle vlucht, het regelmatig stilstaan in de lucht en een aantal soorten door hun grootte. Een aantal zweefvliegen behoren tot de grootste vliegen in ons land. Bovendien zijn de meeste erg kleurrijk. Toch valt het nog niet mee om ze er altijd uit te pikken: ook een aantal dikkopvliegen en wolzwevers doen sterk aan zweefvliegen denken. Daarnaast zijn er een aantal tamelijk donkere zweefvliegen die qua kleuren duidelijk afwijken van de rest en dus moeilijk thuis te brengen zijn. Om met zekerheid te kunnen zeggen of je met een zweefvlieg hebt te maken, moet je kijken naar de aders in de vleugels (foto onder). Zweefvliegen hebben namelijk een groot stuk van de vleugelrand zonder ader. Ook komt daar geen ader op uit. De ader die bij veel vliegen tot aan de vleugelrand loopt, eindigt bij zweefvliegen in een dwarsader (A). Daarnaast hebben zweefvliegen een zogenaamde 'zwevende ader', dat wil zeggen een ader die niet eindigt bij de rand of in een andere ader (B). Als je die twee kenmerken allebei in een vleugeltje ziet, dan weet je zeker dat je te maken hebt met een zweefvlieg.Vleugeladering bij zweefvliegen: A aderloze rand, B "zwevende ader".
Klik op de foto voor een grotere afbeelding.foto Eristalis tenax
Blinde Bij Eristalis tenax

Het laatste stukje van de pootjes van de blinde bij is donker gekleurd. Meer...


foto Eristalis pertinax
Kegelbijvlieg Eristalis pertinax

Het laatste gedeelte van de pootjes van de kegelbijvlieg is lichtgekleurd. Meer...


foto Eristalis arbustorum
Kleine Bijvlieg Eristalis arbustorum

De kleine bijvlieg is inderdaad iets kleiner dan beide vorige soorten. Meer...


foto Eristalis nemorum
Puntbijvlieg Eristalis nemorum

De puntbijvlieg heeft in de vleugels een heel klein, maar duidelijk puntje. Meer...


foto Eristalis pratorum
Veranderlijke Bijvlieg Eristalis pratorum

Dit is hoogstwaarschijnlijk de veranderlijke bijvlieg, zoals de naam al zegt, een lastig beestje. Meer...


photograph Eristalis intricaria
Hommelbijvlieg Eristalis intricaria

Een zweefvlieg die een bij nadoet en wil lijken op een hommel? De hommelbijvlieg maakt het wel heel moeilijk. Meer...


photograph Volucella pelluscens
Ivoorzweefvlieg Volucella pelluscens

De ivoorzweefvlieg is een fraaie en zeer regelmatige tuinbezoeker. Meer...


photograph Volucella bombylans plumata
Aardhommelreus Volucella bombylans plumata

De hommelzweefvlieg doet diverse hommels na. Deze, aardhommelreus genaamd, doet net of hij een aardhommel is. Meer...


photograph Volucella bombylans bombylans
Steenhommelreus Volucella bombylans bombylans

De hommelzweefvlieg doet nog steeds diverse hommels na. Deze, steenhommelreus genaamd, doet net of hij een steenhommel is. Meer...


photograph Merodon equestris
Narcissenvlieg Merodon equestris

De narcissenvlieg komt in twee variaties. Hij heeft of een roodbehaard borststuk... Meer...


photograph Merodon equestris
Narcissenvlieg Merodon equestris

...of de narcissenvlieg heeft een zwart borstuk. Meer...


photograph Chrysotoxum festivum
Stipfopwesp Chrysotoxum festivum

De stipfopwesp doet perfect een wesp na. Meer...


photograph Xanthogramma pedissequum
Gewone Citroenzwever Xanthogramma pedissequum

De korte antennes verraden hem: Xanthogramma pedissequum is geen wesp, maar een vlieg. Meer...


foto Eupeodes corollae
Terrasjeskommazwever Eupeodes corollae

De terrasjeskommazwever is uitgeprobeerd als biologische bestrijder van bladluizen. Hij zakte echter voor zijn examen. Meer...


foto Syrphus torvus
Bosbandzwever Syrphus torvus

De bosbandzwever heeft harige ogen en is daaraan te herkennen. Meer...


foto Syrphus ribesii
Bessenzwever Syrphus ribesii

Het vrouwtje van de bessenzwever heeft gele dijen. Meer...


foto Sphaerophoria scripta
Grote Langlijf Sphaerophoria scripta

In de meeste gevallen kan alleen het mannetje van de grote langlijf met het blote oog worden gedetermineerd. Meer...


foto Sphaerophoria sp
Langlijf-soort Sphaerophoria sp

De mannetjes van de langlijf-soorten hebben allemaal een lang en dun lichaam; de vrouwtjes daarentegen zijn gebouwd als andere zweefvliegen. Meer...


foto Scaeva selenitica
Gele Halvemaanzwever Scaeva selenitica

De gele halvemaanzwever lijkend sprekend op de witte halvemaanzwever, maar de halve maantjes zijn gelig. Meer...


foto Scaeva pyrastri
Witte Halvemaanzwever Scaeva pyrastri

De witte halvemaanzwever lijkend sprekend op de gele halvemaanzwever, maar de halve maantjes zijn wittig. Meer...


foto Helophilus pendulus
Pendelzweefvlieg Helophilus pendulus

De pendelzweefvlieg heeft soms sinaasappelkleurige vlekjes, de citroenpendelzweefvlieg citroenkleurige. Duidelijk zo? Meer...


foto Citroenpendelzweefvlieg
Citroenpendelzweefvlieg Helophilus trivittatus

De lijntjes op het derde segment van het achterlijf van de citroenpendelzweefvlieg raken elkaar altijd. Meer...


foto Fluweelzweefvlieg
Fluweelzweefvlieg Parhelophilus sp

De fluweelzweefvlieg is oranje en zwaar behaard. Helaas zijn er drie nauwelijks van elkaar te onderscheiden soorten. Meer...


foto Doodskopzweefvlieg
Doodskopzweefvlieg Myathropa florea

De doodskopzweefvlieg herken je meteen aan het doodshoofd op het borststuk. Meer...


foto Pyjamazweefvlieg
Pyjamazweefvlieg Episyrphus balteatus

De pyjamazweefvlieg komt soms massaal in tuinen voor. Meer...


foto Bosdidea
Bosdidea Didea fasciata

De bosdidea komt alleen in tuinen die aan bossen grenzen. Meer...


foto Geelbandwimperzwever
Geelbandwimperzwever Dasysyrphus tricinctus

De geelbandwimperzwever wil je graag in je tuin hebben. Meer...


foto Gewone Rode Bladloper
Gewone Rode Bladloper Xylota segnis

De gewone rode bladloper zie je maar zeer zelden op bloemen. Meer...


foto Menuetzweefvlieg
Menuetzweefvlieg Syritta pipiens

De Menuetzweefvlieg heeft een dikke opgezwollen dij met daarop een rode stip. Meer...


foto Slanke Driehoekzweefvlieg
Slanke Driehoekzweefvlieg Melanostoma scalare

De slanke driehoekzweefvlieg heeft opvallende, gifgroen gekleurde halters. Meer...


foto Gewone Driehoekzweefvlieg
Gewone Driehoekzweefvlieg Melanostoma mellinum

De gewone driehoekzweefvlieg is heel gewoon, maar weinig opvallend. Meer...


foto Snuitvlieg
Snuitvlieg Rhingia campestris

De snuitvlieg kun je als één van de weinige zweefvliegen heel gemakkelijk herkennen. Meer...


foto Weidevlekoog
Weidevlekoog Eristalinus sepulchralis

Om de weidevlekoog te determineren hoef je hem alleen maar even in de ogen te kijken. Meer...


foto Dofbuikgitje
Dofbuikgitje Cheilosia proxima

Het dofbuikgitje is met moeite te herkennen aan het grijs bestoven buikje. Meer...


foto Tuingitje
Tuingitje Cheilosia caerulescens

Als je vetplanten in je tuin hebt, kun je wachten op dit tuingitje. Meer...


foto Wollig Gitje
Wollig Gitje Cheilosia illustrata

Ook het wollig gitje doet een hommel na. Let op de donkere vleugels. Meer...


foto Platbekje
Platbekje Pipiza sp

Het geslacht platbekjes zit vol met kleine, zwarte en nauwelijks uit elkaar te houden zweefvliegjes. Meer...


foto Vliegende Speld
Vliegende Speld Baccha elongata

Een klein, maar erg lang en zeer dun zweefvliegje dat zijn naam alle eer aandoet. Meer...


Bovenkant pagina

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15-11-2018.
© (2000 - 2024) www.gardensafari.nl (Hans Arentsen) Als u een foto wilt gebruiken, mail mij dan (hans@gardensafari.nl).